Ubezpieczenia Osób i Mienia

Oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Proponujemy szeroki zakres ubezpieczeń skierowanych dla naszych klientów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu potrafimy trafnie doradzić odpowiedni wybór produktu,który zapewni poczucie bezpieczeństwa Tobie i Twoim bliskim. Staramy się przedstawić proponowany wariant ubezpieczenia w sposób przejrzysty i czytelny dopasowany do indywidualnych potrzeb danego klienta. W swojej ofercie posiadamy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe dostępne na rynku m.in : PZU, WARTA, AXA, PROAMA, LINK 4, ALIANZ GOTHAR, MTU, AVIVA, COMPENSA, inne: Nie musisz już się martwić o zbliżających terminach wznowienia polis oraz o terminach rat. My to zrobimy za Ciebie Zawieramy umowy ubezpieczenia na terenie całej Polski,bez wychodzenia z domu zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. Zaufało nam już wielu klientów zaufaj i Ty!!

 • TUiK - Twoje Ubezpieczenia i Kredyty
 • (+48) 506 - 986 - 281
 • biuro@tuik.pl
Ubezpieczenia Komunikacyjne - AC

Ubezpieczenie AC kompleksowo chroni nasz samochód, gdy to my jesteśmy sprawcami szkody. Posiadając Autocasco, odszkodowanie zostanie wypłacone także wtedy, gdy nasze auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe, np., gdy ktoś zarysuje nam lakier na parkingu lub wybije szybę. Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo zabezpieczy nasze auto przed uszkodzeniami, zniszczeniami czy kradzieżą. Umowę ubezpieczenia AC zawieramy na okres 12 miesięcy. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Pamiętajmy również, że umowa AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Polisa Autocasco swoją ochroną obejmuje zarówno nasz pojazd, jak i jego wyposażenie. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z polisy AC, gdy uszkodzimy nasz samochód podczas zderzenia z innym pojazdem. Odszkodowanie otrzymamy również za szkody spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił przyrody, np. powodzi, wybuchu czy pożaru. AC chronić nas będzie także w przypadku kradzieży auta, uszkodzenia czy dewastacji. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie we wszystkich przypadkach odpowiada za skutki zdarzeń.

Na odszkodowanie z polisy AC nie możemy liczyć, np. gdy:
 • Uszkodzimy samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów, np. bez ważnego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, ważnego przeglądu technicznego (wybrane Towarzystwa odmówią wypłaty, jeśli mogło mieć to wpływ na powstanie szkody) lub pod wpływem alkoholu
 • Użyliśmy go, jako narzędzie przestępstwa
 • Oddaliliśmy się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku
 • Zostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został nam skradziony

Aplikuj Teraz
Ubezpieczenia Domu i Mieszkania

Ubezpieczenia domu i mieszkania, to ubezpieczenia, które należą do grupy ubezpieczeń majątkowych. Skorzystać z takiego ubezpieczenia mogą wszystkie osoby posiadające na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, itp.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
 • ruchomości stałe takie jak mury ściany, panele itp.
 • ruchomości ruchome np. sprzęt AGD meble sprzęt RTV
 • garaż oraz jego stałe elementy
 • zdarzenia losowe m.in.pożar powódź, kradzież z włamaniem itp.
Podsumowując:
 • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Assistance domowy

Aplikuj Teraz
Ubezpieczenia Na Życie

Ubezpieczenie życia to ubezpieczenie terminowe. Zawierane jest na określony czas i gwarantuje wypłatę świadczenia wskazanym osobom (uposażonym) w wypadku śmierci. Jest najprostszym sposobem na zabezpieczenie siebie oraz Bliskich, którym zapewnia ochronę finansową, rekompensując utracone w wyniku śmierci dochody Ważną cechą polis jest to, że świadczenia z nimi związane nie wchodzą w skład masy spadkowej, więc pieniądze mogą być wykorzystane przez uposażonych natychmiast, bez uciążliwego postępowania spadkowego. Zawarcie ubezpieczenia standardowo poprzedza ankieta na temat stanu zdrowia, w niektórych przypadkach towarzystwa wymagają przesłania dokumentacji medycznej lub wykonania badań (na koszt towarzystwa).


Aplikuj Teraz
Ubezpieczenia Podróży (Travel)

Planujesz wyjazd na wymarzony urlop? Chcesz sobie zapewnić spokojny sen sobie i swoim bliskim? Ubezpieczenie Travel gwarantuje kompleksową ochronę i poczucie bezpieczeństwa oraz komfort, chroni przed nieprzewidzialnymi sytuacjami, które mogą się wydarzyć podczas podróży. Wykupując polisę, masz pewność, że ewentualne konsekwencje finansowe Cię nie dotyczą, w przypadku wypadku, hospitalizacji nagłej choroby Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje za nas wszystkie koszty. Pamiętajmy, że wybierając się w podróż za granicę bez ważnej polisy koszty leczenia, szpital, do którego się zgłosimy, ma prawo odmówić nam wykonania usług.

W zależności od celu naszego wyjazdu oraz zaplanowanych atrakcji, możemy wykupić dodatkową ochronę, z której możemy skorzystać, m.in.:
 • Assistance, zapewniające np. transport ubezpieczonego do kraju
 • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone innym osobom
 • Bagaż podróżny
 • Sprzęt sportowy
 • Koszty ratownictwa górskiego
 • Ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych
 • Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie

Aplikuj Teraz
Ubezpieczenia Przedsiębiorstw

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń losowych takich jak: ogień, powódź i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • All risks
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie Assistance

Aplikuj Teraz
Ubezpieczenia Komunikacyjne - OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie obowiązkowe. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu jest ono takie same we wszystkich Towarzystwach. Każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji zobowiązany jest wykupić polisę OC – niezależnie od faktu czy samochód jest użytkowany czy nie. Posiadając ubezpieczenie OC, to Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, pokryje za nas wszystkie koszty związane ze szkodami spowodowanymi naszym samochodem oraz zagwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania. Swoją ochroną obejmuje nie tylko szkody powstałe podczas spowodowania kolizji. Z ubezpieczenia OC będą również pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku, a także w czasie zatrzymania i postoju oraz garażowania.

Należy pamiętać jednak o wyłączeniach odpowiedzialności w OC. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy:
 • Szkody wyrządzimy samemu sobie
 • Uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą
 • Szkody polegają na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych
 • Zniszczymy lub skazimy środowisko

Umowa z wybranym Towarzystwem zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy – również w przypadku, gdy na polisie wskażemy późniejszy termin płatności. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się także w przypadku, gdy składka nie została jeszcze zapłacona.


Aplikuj Teraz
Ubezpieczenia Komunikacyjne - Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie ochrony kierowcy oraz pasażerom samochodu w trakcie podróżowania. Dzięki Assistance możemy liczyć na pomoc drogową na miejscu wypadku lub awarii, holowanie pojazdu czy zorganizowanie części zamiennych lub samochodu zastępczego. Ubezpieczenie Assistance w zależności od wariantu oraz Towarzystwa, w którym podpisaliśmy umowę, może różnić się swoim zakresem.

Polisa Assistance może obejmować:
 • Naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
 • Dostarczenie paliwa
 • Holowanie pojazdu do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania
 • Organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
 • Otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków
 • Dostawę części zamiennych
 • Organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania
 • Pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów

Assistance zapewnia nam nie tylko ochronę w czasie podróży, ale także gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. W razie potrzeby, skorzystanie z Assistance jest bardzo łatwe. Wystarczy, że zadzwonimy pod numer alarmowy Towarzystwa, który wskazany jest na polisie oraz zgłosimy szkodę. Pomoc zostanie nam udzielona niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Pamiętajmy, że Assistance polega na udzieleniu bezpłatnej pomocy, dlatego nie otrzymamy zwrotu kosztów, które ponieśliśmy samodzielnie.


Aplikuj Teraz
Ubezpieczenia Komunikacyjne - NWW

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 12 miesięcy. Wykupując polisę NNW, jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących z nami w pojeździe. NNW chroni nas od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki na terenie Polski, ale także poza jej granicami.
Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Odszkodowanie poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty.
Polisa NNW chroni wszystkie osoby podróżujące pojazdem – kierującego autem oraz pozostałych pasażerów.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NNW dotyczy nie tylko szkód powstałych w czasie poruszania się samochodu.


Aplikuj Teraz